четвер, 17 вересня 2015 р.

Увага!
Зразок самостійної роботи за кількістю речовини для 4-х класів!
1. Визначте кількість молекул, що містяться в 3 моль вуглекислого газу CO2.
2. Скільки моль атомів кожного елемента міститься в 4 моль барій нітрату Ba(NO3)2?
3. Обчисліть молярну масу калій дихромату K2Cr2O7
4. Обчисліть кількість речовини етану C2H6 масою 9 г.
5. Обчисліть масу 9 моль чадного газу СО.