субота, 28 липня 2018 р.

Залізо в гіфках
Реакція суміші заліза та сірки від нагрітої палички (утворення сульфіду)
Утворення ферум силікату при додаванні ферум(ІІІ) хлориду до розчину натрій силікату
Утворення барвника "Берлинська блакить" (додавання розчину червоної кров'яної солі до розчину солі Феруму (ІІ)
Реакція "Криваве залізо" (залізний дріт у розчині калій тіоціонату, перекису та хлороводню)
Горіння стальної вати
Горіння стальної вати у хлорі з утворенням ферум(ІІІ) хлориду
Горіння пірофорного заліза (дрібнодисперсний порошок заліза, який самозаймається від кисню повітря)
Термітна суміш ферум(ІІІ) оксиду та алюмінію
Охолодження стали на виробництві 
Зошит з шестигранною розміткою для занять з органічної хімії