Методична скарбничка 11 клас

Презентації до уроків
Тема "Періодичний закон та періодична система хімічних елементів"
Періодична система та будова атомаТема "Хімічний зв'язок"
Йонний зв'язокКовалентний зв'язок. Донорно-акцепторний зв'язок


Металічний зв'язок. Водневий зв'язок


Тема "Хімічні реакції"
Класифікація хімічних реакцій


Оборотні реакції. Принцип Ле Шательє


Гідроліз солей


Тема "Неметали" (2019/2020 навч. рік)
Загальна характеристика елементів-неметалів. Алотропні модифікації


Поширення неметалів у природі. Явище адсорбції


Хімічні властивості неметалів. Неметали як окисники і відновники


Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Хлороводень. Хлоридна кислота


Амоніак. Сірководень. Фізичні та хімічні властивості


Оксиди неметалів. Утворення в природі. Добування. Фізичні властивості


Хімічні властивості оксидів неметалічних елементів


Кислоти. Властивості оксигеновмісних кислот


Тема "Метали"
Характеристика елементів-металів. Фізичні властивості простих речовин металів


Загальні хімічні властивості металів

Метали в природі. Способи добування металів


Електроліз розплавів


Електроліз розчинів солей


Лужні метали. Властивості натрію та калію


Сполуки Натрію та Калію. Луги. Солі.

Лужноземельні метали. Властивості магнію та кальцію


Сполуки Кальцію та Магнію


Твердість води


Алюміній як хімічний елемент та проста речовина


Оксид та гідроксид алюмінію


Ферум як хімічний елемент та проста речовина


Оксиди та гідроксиди Феруму


Солі Феруму


Виробництво чавуну


Виробництво сталі


Тема: "Неметали"

Загальна характеристика елементів-неметалів. Фізичні та хімічні властивості простих речовин неметалів


Загальна характеристика неметалів from Елена Мешкова

Оксиген і Сульфур як хімічні елементи. Властивості кисню, озону, сірки

Оксиген та Сульфур. Алотропні модифікації from Елена Мешкова

Хімічні властивості кисню, озону та сірки. Добування кисню та озону. Використанння.

Хімічні властивості кисню, озону та сірки. Добування. Використання from Елена Мешкова

Нітроген і Фосфор як хімічні елементи. Азот і фосфор як прості речовини

Нітроген і Фосфор. Азот і фосфор як прості речовини from Елена Мешкова

Хімічні властивості азоту та фосфору. Застосування

Хімічні властивості азоту та фосфору. Застосування from Елена Мешкова

Карбон і Силіцій як хімічні елементи. Вуглець і кремній як прості речовини. Алотропні модифікації Карбону та Силіцію.

Карбон і Силіцій. Вуглець та кремній from Елена Мешкова

Хімічні властивості вуглецю та кремнію

Хімічні властивості вуглецю та кремнію from Елена Мешкова

Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Хлороводень. Хлоридна кислота
 
Сполуки неметалів з Гідрогеном from Елена Мешкова

Аміак. Будова молекули. Фізичні та хімічні властивості.

Аміак from Елена Мешкова

Солі амонію
 
Солі амонію from Елена Мешкова 

Промисловий синтез аміаку


Оксиди Сульфуру from Елена Мешкова

Оксиди Нітрогену та Фосфору
  
Оксиди Нітрогену та Фосфору from Елена Мешкова

Оксиди Карбону та Силіцію

Оксиди Карбону та Силіцію from Елена Мешкова

Сульфатна кислота. Фізичні та хімічні властивості

Сульфатна кислота from Елена Мешкова

Виробництво сульфатної кислоти. Використання сульфатної кислоти та сульфатів

Використання сульфатної кислоти. Сульфати from Елена Мешкова

Нітратна кислота. Фізичні та хімічні властивості. Добування

Нітратна кислота from Елена Мешкова

Нітрати. Властивості. Застосування нітратної кислоти та нітратів
Нітрати. Властивості та застосування from Елена Мешкова

Карбонатна кислота. Карбонати
Карбонатна кислота. Карбонати from Елена Мешкова

Силікати. Силікатна промисловість

Немає коментарів:

Дописати коментар