Методична скарбничка 10 клас

Теорія будови органічних речовин О.Бутлерова. Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови. Ізомерія.


теория строения from olenameskova

Хімічний зв'язок в органічних сполуках
Просторова будова молекул вуглеводнів from olenameskova

Гомологічний ряд алканів. Структурна ізомерія

Хімічні властивості алканів


Механізм реакції галогенування алканів

Добування алканівДобування метану за методом Дюма (реакція декарбоксилювання) та його горіння

Горіння рідких вуглеводнів

Горіння твердих вуглеводнів (парафіну)

Циклоалкани


Алкени. Будова, ізомерія, фізичні властивості


Хімічні властивості алкенів


Взаємодія етилену з бромною водою
Взаємодія етилену з розчином калій перманганату

Добування та застосування алканів


Добування етилену із етилового спирту

Алкіни. Будова молекул. Ізомерія


Фізичні та хімічні властивості алкінів


Реакція ацетилену з бромною водою
Взаємодія ацетилену з хлором
Взаємодія ацетилену з розчином калій перманганату
Горіння ацетилену
Взаємодія ацетилену з амоніачним розчином аргентум оксиду
Взаємодія ацетилену з амоніачним розчином купрум(І) хлориду

Добування алкінів. Застосування ацетилену


Добування ацетилену із кальцій ацетиленіду

Ароматичні вуглеводні. Будова молекули бензену. Гомологічний ряд аренів. Фізичні властивості бензену та його гомологів. Ізомерія.


Фізичні властивості бензену
Відношення бензену до бромної води та розчину калій перманганату

Хімічні властивості бензену та його гомологів


Бромування бензену
Нітрування бензену
Хлорування бензену при освітленні

Добування бензену та його гомологів


Класифікація спиртів. Насичені одноатомні спирти. Ізомерія. Фізичні властивості


Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів


Добування насичених одноатомних спиртів


Багатоатомні спирти. Склад. Властивості. Добування. Використання


Фенол. Фізичні та хімічні властивості. Взаємний вплив атомів у молекулі фенолу.


Карбонільні сполуки. Альдегіди та кетони. Фізичні властивостіХімічні властивості альдегідів


Карбонові кислоти. Склад, класифікація, ізомерія. Фізичні властивості насичених одноосновних карбонових кислот


Хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот


Естери. Поширення у природі. Фізичні та хімічні властивості.


Жири. Склад, фізичні та хімічні властивості


Мила. Синтетичні миючі засоби


Вуглеводи. Властивості моносахаридів. Глюкоза як представник моносахаридів


Класифікація вуглеводів. Дисахариди. Властивості сахарози. Виробництво цукру


Полісахариди. Властивості крохмалю та целюлози


Нітрогеновмісні органічні сполуки. Аміни. Класифікація, ізомерія, фізичні та хімічні властивості. Анілін як представник ароматичних амінів


Амінокислоти. Склад, класифікація, фізичні властивості


Хімічні властивості амінокислот

Білки. Будова. Класифікація. Властивості


Денатурація білків при нагріванні, під дією кислот, солей важких металів


Біуретова реакція білків

Ксантопротеїнова реакція білків

Високомолекулярні сполуки. Пластмаси


Каучуки. Гума. Волокна

Немає коментарів:

Дописати коментар