четвер, 29 грудня 2016 р.

До уваги вчителів хімії м. Чорноморська!
12 січня 2017 року у ЗОШ №1 відбудеться січнева конференція вчителів місна. Засідання методичного об'єднання вчителів хімії розпочнеться о 10.00.
Питання до розгляду: 
1. Круглий стіл: 
Проектні технології як засіб розвитку пізнавального інтересу та творчої активності при викладанні хімії.
(Мєшкова О. М., гімназія, Богданова О. Б., ЗОШ №4) 
2. Формування комунікативної компетентності учнів через використання активних методів навчання на уроках хімії. 
(Мухіна О. В., ЗОШ №6) 
3. Презентація навчального кабінету хімії ЗОШ №1 «Створення умов для формування творчої особистості, здатної до саморозвитку та самореалізації» 
(Берег О. Г., зав. кабінетом)

середа, 28 грудня 2016 р.

Хіт-парад сполук, отриманих у 2016 році, будова та властивості яких особливо унікальні та дивовижні.

     Майкл Інкпен, Ніколас Лонг і Тім Альбрехт з Імперського Коледжу Лондона зв'язали кілька молекул ферроцену один з одним та синтезували новий ферумовмісний макроцикл, що нагадує колесо огляду. Наноцикли, що містять від п'яти до дев'яти ферроценових структурних ланок, проявляють активність в окисно-відновних реакціях і можуть використовуватися для розпізнавання і зв'язування йіонів, а також для застосування в молекулярній електроніці.


     Клаус-Річард Поршке повідомляє про нову молекулу, в якій йон Цезію одночасно координований з рекордною кількістю атомів Флуору - шістнадцятьма атомами, що входять до складу п'яти аніонів 
[H2NB2(C6F5)6]. Цей рекорд, швидше за все, вже не вдасться побити.
(J. Am. Chem. Soc. 2016, DOI: 10.1021/jacs.6b02590).
     Хіміки, які працювали під керівництвом Тома Нігельса, з Технічного Університету Мюнхена повідомляють про перший приклад неорганічної сполуки, самоорганізованої у подвійну спіраль. Напівпровідниковий матеріал SnIP є ланцюжком станум йодиду (елементарна ланка - SnI+), переплетену з ланцюгом фосфід-аніону (P-).
     Нільгес із співавторами визначили, що стійкість подвійної спіралі SnIP забезпечують неміцні взаємодії, що виникають між неподіленими електронними парами Фосфору і вакантними орбиталями Стануму. Координаційні взаємодії між неорганічними спіралями виходять міцніше, ніж водневі зв'язки в подвійному ланцюгу ДНК, - вони обумовлюють високу стійкість SnIP до механічного впливу.

     Александер Хінц з Оксфорда і Аксель Шульц з Університету Ростока отримали ациклічну сполуку, що містить унікальний ланцюг з чотирьох пніктогенів Sb-N-As=P (елементи родини Нітрогену). Вони не виключають можливості приєднання до цього ланцюжка ще й Вісмуту, і, якщо це вдасться - буде отримана перша речовина, в структурному елементі якої будуть присутні всі п'ять елементів однієї групи Періодичної системи.


     Орто-етинілбензольний діаніон, синтезований Бервіком Поадом в ході газофазного експерименту, найсильніша із отриманих на цей час основа. Основність діаніона така, що в газовій фазі він депротонує бензол. 

     Ще одна речовина-рекордсмен синтезована Клаусом Мюленом. Це похідне бензолу, яке на даний момент є рекордсменом серед електронейтральних молекул, що містять тільки ковалентні зв'язки.
Перевірте свої знання за темою "Сильні та слабкі електроліти"
Завдання підготував Думанський Олег, учень 5-Б класу
 

вівторок, 27 грудня 2016 р.

Перевірте свої знання за темою "Кристалічна будова речовин" у програмі Learningapps. 
Завдання підготувала Анточ Ольга, учениця 4-Б класу

понеділок, 26 грудня 2016 р.

Кристалічна будова речовин
Робота учениць 4-Б класу Ілліної Олександри та Сазонової Софії

Знайомтесь: хімічний елемент Кобальт!
Робота учениці 4-А класу Буреніної Єлизавети

Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних граток
Робота Буги Яни, учениці 4-А класусереда, 14 грудня 2016 р.

Платина з негативним зарядом
  Дослідники із Сполучених Штатів Америки отримали в кристалічному стані першу подвійну інтерметалічну сіль, в якій на платині локалізований негативний заряд.
      Сполуку складу Cs9Pt4H (цезій платинід-гідрид, caesium platinide hydride) відкрили фахівці з хімії матеріалів Володимир Сметана та Аня-Верена Мудрінг з лабораторії Еймса при Міністерстві енергетики США. Цезію платинід-гідрид є першим прикладом сполуки, що складається з трьох елементів, в якому платина має ступінь окиснення -2:  
Cs+19Pt-24H-1
   Відомо достатню кількість гідридів, до складу яких входять лужні метали, платина і водень, проте в складі цих речовин платина має позитивний ступінь окиснення і несе позитивний заряд. До теперішнього часу приклади речовин, в яких є негативно заряджені йони металів, вкрай рідкісні.
  Сполуку Cs9Pt4H було виділено у вигляді кристалів вишнево-червоного кольору, для його отримання використовували реакцію платини з металевим цезієм і цезій гидридом. Вивчення цезій платинід-гідриду за допомогою ЯМР-спектроскопії і квантовохімічного моделювання підтвердило його будову і розподіл зарядів.

Джерело: http://www.chemport.ru/datenews.php?news=4202
Берилій - токсичний метал.
З цього відео ви дізнаєтеся: 
- про фізичні та хімічні властивосіт берилію;
- що солі бувають не тільки солоні, але й солодкі;
- що таке "циганське золото";
- про використання берилію та його оксиду.