Методична скарбничка 8 клас

Презентації до уроків за новою програмою (2015р.)

Тема: Періодичний закон і періодична система. Будова атома.

Спроби класифікації хімічних елементів

Лужні та інертні елементи, галогени

Відкриття періодичного закону

Будова періодичної системи

Будова атома. Склад атомних ядер 

Поняття про нукліди та ізотопи

Електронна будова атома

Електронні та графічні формули атомів хімічних елементів

Електронна будова атома. Узагальнення


Тема: Хімічний зв'язок

Йонний зв'язок
Ковалентний зв'язок. Ковалентний неполярний зв'язок


Ковалентний полярний зв'язок

Будова речовин. Кристалічні гратки


Тема: Основні класи неорганічних сполук
Оксиди: склад, назви, поширеність в природі

Кислоти: поняття, склад, назви

Хімічні властивості оксидів

Добування оксидів

Добування основ, кислот, амфотерних гідроксидів

Добування солей


Тема: Кількість речовини. Закон Авогадро  

Повторення основних питань курсу хімії 7 класу. Речовина. хімічні елементи

Повторення. Хімічні рівняння. Масова частка елмента в речовині

Кількість речовини. Моль. Число Авогадро


Молярна маса речовини


Обчислення за хімічними формулами з використанням поняття "кількість речовини"

Молярний об'єм газів. Закон Авогадро


Розв'язування задач з використанням молярного об'єму газів

Відносна густина газів


Немає коментарів:

Дописати коментар