неділя, 15 березня 2020 р.

Що таке ланцюжки перетворень?


Дорогі діти! Будемо вчитися розв’язувати ланцюжки перетворень.
Приклад 1.
Спочатку подивіться відео добування кисню із калійної селітри.
Отже, на відео провели наступний експеримент: розкладом калійної селітри отримали кисень і спалили в кисні шматочок вугілля, внаслідок чого утворився вуглекислий газ.
Для опису експерименту застосовують наступну схему:
Щоб розшифрувати такий ланцюжок перетворень, треба написати дві реакції:
   1.  Реакцію добування кисню із калійної селітри.
2.  Реакцію взаємодії кисню з вуглецем з утворенням вуглекислого газу.
Тобто:
2KNO3 → 2KNO2 + O2
C + O2CO2.
Також у наведеному відео у кисні спалювали сірку, внаслідок чого утворився сульфур(ІV) оксид. Тому ланцюжок таких перетворень буде виглядати:
 
Рівняння реакцій для цього ланцюжку:
2KNO3 → 2KNO2 + O2
S + O2 → SO2.

Приклад 2.
У лабораторії отримали кисень розкладом калій перманганату (марганцівки) і в отриманому кисні спалили фосфор, внаслідок чого утворився фосфор(V) оксид. Такі перетворення можна записати схемою:
Для цього ланцюжку перетворень треба написати наступні рівняння реакцій:
2KMnO4  → K2MnO4 + MnO2 + O2
4P + 5O2 → 2P2O5  

Приклад 3.
На виробництві часто використовують наступну схему перетворень:
ZnS SO2 SO3.
Це теж реакції взаємодії речовин з киснем. Але складних речовин. Спочатку окиснюють цинк сульфід, а потім доокиснюють сульфур(ІV) оксид до сульфур(VІ) оксиду. Треба записати такі рівняння реакцій:
2ZnS + 3O2 → 2ZnO + 2SO2
2SO2 + O2 → 2SO3.

Приклад 4.
Ще один приклад із нашого життя. Коли горить природний газ (метан) у газовій плиті, утворюється вуглекислий газ. Вуглекислий газ в листях рослин з водяною парою під дією сонячного світла та хлорофілу вступають у реакцію фотосинтезу з утворенням кисню. Кисень, що утворюється окиснює залізо (відбувається процес корозії).
Ці процеси можна записати наступною схемою перетворень:
Рівняння реакцій до цього ланцюжку:
СН4 + О2 → СО2 + Н2О
6СО2 + 6Н2О → С6Н12О6 + 6О2
Fe + O2 Fe3O4

Завдання.
Запишіть рівняння реакцій до наступних ланцюжків перетворень: